-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโคกทม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโคกทม

รหัสโรงเรียน : 650292

เขตการศึกษา : สพป.สุรินทร์ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – โคกยาง ปราสาท สุรินทร์ 32140

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโคกทม

-- advertisement --