-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโคกสะอาด

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโคกสะอาด

รหัสโรงเรียน : 650615

เขตการศึกษา : สพป.สุรินทร์ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : บ้านโคกสะอาด – คูตัน กาบเชิง สุรินทร์ 32210

โทรศัพท์ : 0810656997

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโคกสะอาด

-- advertisement --