-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโสน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโสน

รหัสโรงเรียน : 650684

เขตการศึกษา : สพป.สุรินทร์ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 180 – ณรงค์ ศรีณรงค์ สุรินทร์ 32150

โทรศัพท์ : 044509120

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโสน

-- advertisement --