-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนแสงทองสมบูรณ์วิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนแสงทองสมบูรณ์วิทยา

รหัสโรงเรียน : 650623

เขตการศึกษา : สพป.สุรินทร์ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ด่าน กาบเชิง สุรินทร์ 32210

โทรศัพท์ : 044590466

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนแสงทองสมบูรณ์วิทยา

-- advertisement --