-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านด่าน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านด่าน

รหัสโรงเรียน : 620165

เขตการศึกษา : สพป.สุโขทัย เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 141 จรดวิถีถ่อง บ้านด่าน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 64140

โทรศัพท์ : 055689017

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านด่าน

-- advertisement --