-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน

รหัสโรงเรียน : 620180

เขตการศึกษา : สพป.สุโขทัย เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 0 – ตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 64140

โทรศัพท์ : 055944564

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านตลิ่งชัน

-- advertisement --