-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านนาสระลอย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนาสระลอย

รหัสโรงเรียน : 620106

เขตการศึกษา : สพป.สุโขทัย เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – บ้านป้อม คีรีมาศ สุโขทัย 64160

โทรศัพท์ : 0946198669

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนาสระลอย

-- advertisement --