-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร)

รหัสโรงเรียน : 620002

เขตการศึกษา : สพป.สุโขทัย เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ 8 ต.ปากแคว อ.เมือง จรดวิถีถ่อง ปากแคว เมืองสุโขทัย สุโขทัย 64000

โทรศัพท์ : 055-645368

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร)

-- advertisement --