-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านยางเมือง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านยางเมือง

รหัสโรงเรียน : 620113

เขตการศึกษา : สพป.สุโขทัย เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 0 – ทุ่งยางเมือง คีรีมาศ สุโขทัย 64160

โทรศัพท์ : 0

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านยางเมือง

-- advertisement --