-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านวังกร่าง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านวังกร่าง

รหัสโรงเรียน : 620112

เขตการศึกษา : สพป.สุโขทัย เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ 4 ต.ทุ่งยางเมือง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย – ทุ่งยางเมือง คีรีมาศ สุโขทัย 64160

โทรศัพท์ : 0869314089

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านวังกร่าง

-- advertisement --