-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านวังลึก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านวังลึก

รหัสโรงเรียน : 620179

เขตการศึกษา : สพป.สุโขทัย เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : บ้านวังลึก – วังลึก บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 64140

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านวังลึก

-- advertisement --