-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองสามพญา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองสามพญา

รหัสโรงเรียน : 620051

เขตการศึกษา : สพป.สุโขทัย เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – หนองตูม-กงไกรลาศ กง กงไกรลาศ สุโขทัย 64170

โทรศัพท์ : 0628526426

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองสามพญา

-- advertisement --