โลโก้โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร

รหัสโรงเรียน : 620067

เขตการศึกษา : สพป.สุโขทัย เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านหนองเสาเถียร – ไกรใน กงไกรลาศ สุโขทัย 64170

โทรศัพท์ : 093-1399510

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร