-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ

รหัสโรงเรียน : 620125

เขตการศึกษา : สพป.สุโขทัย เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – บ้านน้ำพุ คีรีมาศ สุโขทัย 64160

โทรศัพท์ : 055019318

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเขาทองผางับ

-- advertisement --