-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเนินยาง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเนินยาง

รหัสโรงเรียน : 620098

เขตการศึกษา : สพป.สุโขทัย เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – บ้านป้อม คีรีมาศ สุโขทัย 64160

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเนินยาง

-- advertisement --