-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

รหัสโรงเรียน : 620033

เขตการศึกษา : สพป.สุโขทัย เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – ถนนจรดวิถีถ่อง เมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย 64210

โทรศัพท์ : 055 697369

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

-- advertisement --