โลโก้โรงเรียนบ้านโพธิ์หอม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโพธิ์หอม

รหัสโรงเรียน : 620070

เขตการศึกษา : สพป.สุโขทัย เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 – ดงเดือย กงไกรลาศ สุโขทัย 64170

โทรศัพท์ : 055691252

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโพธิ์หอม