-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดมุจลินทาราม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดมุจลินทาราม

รหัสโรงเรียน : 620117

เขตการศึกษา : สพป.สุโขทัย เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : หมู่บ้านหนองจิก – หนองจิก คีรีมาศ สุโขทัย 64160

โทรศัพท์ : 055647447

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดมุจลินทาราม

-- advertisement --