โลโก้โรงเรียนวัดสงฆาราม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดสงฆาราม

รหัสโรงเรียน : 620047

เขตการศึกษา : สพป.สุโขทัย เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – กง กงไกรลาศ สุโขทัย 64170

โทรศัพท์ : 055691003

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดสงฆาราม