-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ)

รหัสโรงเรียน : 620159

เขตการศึกษา : สพป.สุโขทัย เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ลานหอย บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 64140

โทรศัพท์ : 055689018

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ)

-- advertisement --