-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง

รหัสโรงเรียน : 620305

เขตการศึกษา : สพป.สุโขทัย เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 14/3 – คลองยาง สวรรคโลก สุโขทัย 64110

โทรศัพท์ : 055-951077

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง

-- advertisement --