-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย

รหัสโรงเรียน : 620350

เขตการศึกษา : สพป.สุโขทัย เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 13/5 – คลองมะพลับ ศรีนคร สุโขทัย 64180

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย

-- advertisement --