-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านธารชะอม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านธารชะอม

รหัสโรงเรียน : 620156

เขตการศึกษา : สพป.สุโขทัย เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – ไทยชนะศึก ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 64150

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านธารชะอม

-- advertisement --