-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านวังพิกุล

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านวังพิกุล

รหัสโรงเรียน : 620298

เขตการศึกษา : สพป.สุโขทัย เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 1/3 – นาขุนไกร ศรีสำโรง สุโขทัย 64120

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านวังพิกุล

-- advertisement --