-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านวังไฟไหม้

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านวังไฟไหม้

รหัสโรงเรียน : 620293

เขตการศึกษา : สพป.สุโขทัย เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 79 – ราวต้นจันทร์ ศรีสำโรง สุโขทัย 64120

โทรศัพท์ : 055647212

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านวังไฟไหม้

-- advertisement --