-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านศรีสวรรค์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านศรีสวรรค์

รหัสโรงเรียน : 620235

เขตการศึกษา : สพป.สุโขทัย เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 1 – บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 64130

โทรศัพท์ : 055911592

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านศรีสวรรค์

-- advertisement --