-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองแหน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองแหน

รหัสโรงเรียน : 620351

เขตการศึกษา : สพป.สุโขทัย เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 173 ศรีนคร – ปลายราง นครเดิฐ ศรีนคร สุโขทัย 64180

โทรศัพท์ : 055-606210

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองแหน

-- advertisement --