-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านห้วยหยวก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านห้วยหยวก

รหัสโรงเรียน : 620240

เขตการศึกษา : สพป.สุโขทัย เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 64130

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยหยวก

-- advertisement --