โลโก้โรงเรียนบ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)

รหัสโรงเรียน : 620267

เขตการศึกษา : สพป.สุโขทัย เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 275 – ทับผึ้ง ศรีสำโรง สุโขทัย 64120

โทรศัพท์ : 055913065

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)