-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านดอนขนุนพัฒนา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านดอนขนุนพัฒนา

รหัสโรงเรียน : 660493

เขตการศึกษา : สพป.หนองคาย เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ด่านศรีสุข โพธิ์ตาก หนองคาย 43130

โทรศัพท์ : 0819544969

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านดอนขนุนพัฒนา

-- advertisement --