-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านศูนย์กลาง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านศูนย์กลาง

รหัสโรงเรียน : 660489

เขตการศึกษา : สพป.หนองคาย เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านศูนย์กลาง – ด่านศรีสุข โพธิ์ตาก หนองคาย 43130

โทรศัพท์ : 042414615

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านศูนย์กลาง

-- advertisement --