-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหม้อเหนือ(หลวงปู่เหรียญ อุปถัมภ์)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหม้อเหนือ(หลวงปู่เหรียญ อุปถัมภ์)

รหัสโรงเรียน : 660309

เขตการศึกษา : สพป.หนองคาย เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 71 ทางหลวงแผ่นดิน 211 บ้านหม้อ ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหม้อเหนือ(หลวงปู่เหรียญ อุปถัมภ์)

-- advertisement --