-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก

รหัสโรงเรียน : 660484

เขตการศึกษา : สพป.หนองคาย เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – โพธิ์ตาก โพธิ์ตาก หนองคาย 43130

โทรศัพท์ : 042483295

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก

-- advertisement --