-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านไร่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านไร่

รหัสโรงเรียน : 660488

เขตการศึกษา : สพป.หนองคาย เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่5บ้านไร่ ศรีเชียงใหม่-บ้านผือ โพนทอง โพธิ์ตาก หนองคาย 43130

โทรศัพท์ : 042483906

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านไร่

-- advertisement --