-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอาโอยาม่า 2 สาขาบ้านห้วยหมากพริก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอาโอยาม่า 2 สาขาบ้านห้วยหมากพริก

รหัสโรงเรียน : 660492

เขตการศึกษา : สพป.หนองคาย เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4

ที่อยู่ : บ้านห้วยหมากพริก – ด่านศรีสุข โพธิ์ตาก หนองคาย 43130

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอาโอยาม่า 2 สาขาบ้านห้วยหมากพริก

-- advertisement --