-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอาโอยาม่า 2

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอาโอยาม่า 2

รหัสโรงเรียน : 660491

เขตการศึกษา : สพป.หนองคาย เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 0 – ด่านศรีสุข โพธิ์ตาก หนองคาย 43130

โทรศัพท์ : 042422073

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอาโอยาม่า 2

-- advertisement --