โลโก้โรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนา

รหัสโรงเรียน : 660286

เขตการศึกษา : สพป.หนองคาย เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านกลุ่มพัฒนา หนองคาย-บึงกาฬ กุดบง โพนพิสัย หนองคาย 43120

โทรศัพท์ : 0892769519

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนา