-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง

รหัสโรงเรียน : 660483

เขตการศึกษา : สพป.หนองคาย เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านคำโคน – อุดมพร เฝ้าไร่ หนองคาย 43120

โทรศัพท์ : 042089815

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง

-- advertisement --