-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านจับไม้

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านจับไม้

รหัสโรงเรียน : 660464

เขตการศึกษา : สพป.หนองคาย เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านจับไม้ – เฝ้าไร่ เฝ้าไร่ หนองคาย 43120

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านจับไม้

-- advertisement --