-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านนาฮำ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนาฮำ

รหัสโรงเรียน : 660477

เขตการศึกษา : สพป.หนองคาย เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – เฝ้าไร่ เฝ้าไร่ หนองคาย 43120

โทรศัพท์ : 042417312

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนาฮำ

-- advertisement --