-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านนาเมย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนาเมย

รหัสโรงเรียน : 660290

เขตการศึกษา : สพป.หนองคาย เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านนาเมย – เหล่าต่างคำ โพนพิสัย หนองคาย 43120

โทรศัพท์ : 042430184

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนาเมย

-- advertisement --