-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง

รหัสโรงเรียน : 660281

เขตการศึกษา : สพป.หนองคาย เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – กุดบง โพนพิสัย หนองคาย 43120

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนิคมดงบัง

-- advertisement --