-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านร่องโนร่องแกมคำบอน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านร่องโนร่องแกมคำบอน

รหัสโรงเรียน : 660274

เขตการศึกษา : สพป.หนองคาย เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ 6 – ทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย 43120

โทรศัพท์ : 0951697785

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านร่องโนร่องแกมคำบอน

-- advertisement --