-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองคอน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองคอน

รหัสโรงเรียน : 660446

เขตการศึกษา : สพป.หนองคาย เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – โพนแพง รัตนวาปี หนองคาย 43120

โทรศัพท์ : 042418239

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองคอน

-- advertisement --