-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี

รหัสโรงเรียน : 660232

เขตการศึกษา : สพป.หนองคาย เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 59 – จุมพล โพนพิสัย หนองคาย 43120

โทรศัพท์ : 081-2624699

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี

-- advertisement --