-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโพนแพง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโพนแพง

รหัสโรงเรียน : 660447

เขตการศึกษา : สพป.หนองคาย เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านโพนแพง ตำบลโพนแพง – โพนแพง รัตนวาปี หนองคาย 43120

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโพนแพง

-- advertisement --