-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา

รหัสโรงเรียน : 760290

เขตการศึกษา : สพป.หนองบัวลำภู เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : บ้านนิคมพัฒนา – นิคมพัฒนา โนนสัง หนองบัวลำภู 39140

โทรศัพท์ : 042002029

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา

-- advertisement --