-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3

รหัสโรงเรียน : 760278

เขตการศึกษา : สพป.หนองบัวลำภู เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ 7ต.ปางกู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู – ปางกู่ โนนสัง หนองบัวลำภู 39140

โทรศัพท์ : 0854568892

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3

-- advertisement --