-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านกุดฉิม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านกุดฉิม

รหัสโรงเรียน : 760071

เขตการศึกษา : สพป.หนองบัวลำภู เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : ตำบลนาคำไฮ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู – นาคำไฮ เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 39000

โทรศัพท์ : 0856444456

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านกุดฉิม

-- advertisement --