-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านดอนนาดี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านดอนนาดี

รหัสโรงเรียน : 760018

เขตการศึกษา : สพป.หนองบัวลำภู เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – หนองบัว-โนนสัง บ้านขาม เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 39000

โทรศัพท์ : 042950052

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านดอนนาดี

-- advertisement --